štvrtok, 31. augusta 2017

Logické sústredenie Sninské rybníky - programLogické sústredenie, ktoré bude realizované na Sninských rybníkoch, je určené žiakom z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Organizátormi sústredenia sú mesto Humenné a Základná škola Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Naše logické sústredenie, na ktoré vás pozývame, budeme realizovať po prvýkrát. Inšpirovali sme sa logickým sústredením IQáčik, ktorého zakladateľom je pán učiteľ Mgr. Luboš Lukáč a ktoré je realizované vďaka podpore celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Termín: 7.9. – 9. 9. 2017
Program:

07.09. :
14,30 - zraz v Humennom parkovisko pri Leny (malá železničná stanica). Ubytovanie na Sninských rybníkoch, občerstvenie.
17,00 - návšteva Astronomického observatória na Kolonickom sedle, http://www.astrokolonica.sk/
Prehliadka observatória s odborným výkladom
19,00 – večera
19,30 – večerný program – kvíz v Kahoot, diskotéka

08. 09.:
08,00 – raňajky
09,00 – výstup na Sninský Kameň, počas túry zbieranie fotografického materiálu), obedový balíček.
          – popoludní fotografická súťaž „Najfoto Zemplína“, „Selfie zo Zemplína“ (vytvorenie albumu fotografií na online nástenke Padlet). Vyhodnotenie súťaže.
17,00 – večera
19,00 – večerný program – filmové predstavenie

09.09.:
08,00 – raňajky
09,00 – programovanie s robotom Ozobotom BIT (minirobotom - skvelou didaktickou  
             pomôckou, ktorá predstavuje zábavnú cestu k programovaniu a robotike).
             Zábavné dopoludnie s QR kódmi, „Zašifrované úlohy.“  
 Riešenie úloh rozvíjajúcich logické, matematické, priestorové a verbálne myslenie.
             Vyhodnotenie sústredenia, odovzdanie diplomov a cien.
12,00 – odchod do Humenného.
Poplatok: 40 eur/dieťa (stačí uhradiť pri príchode na sústredenie).
               Poplatok zabezpečuje stravu, ubytovanie, dopravu, ceny. Pedagogický dozor zdarma na 10 detí.
               V prípade záujmu kontaktujte organizátorov do 05. 09. 2017 tu: nadanihumenne@gmail.com 

                                      Mgr. Ivana Čepová, PaedDr. Ingrid Závodská, Mgr. Miroslav Postihač


utorok, 27. júna 2017

Logické sústredenie Sninské rybníkyLogické sústredenie Sninské rybníky

Logické sústredenie, ktoré bude realizované na Sninských rybníkoch, je určené žiakom z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Organizátormi sústredenia sú mesto Humenné a Základná škola Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Naše logické sústredenie, na ktoré vás pozývame, budeme realizovať po prvýkrát. Inšpirovali sme sa logickým sústredením IQáčik, ktorého zakladateľom je pán učiteľ Mgr. Luboš Lukáč a ktoré je realizované vďaka podpore celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. 

Termín: 7.9. – 9. 9. 2017

Program:
1. deň : Zraz v Humennom o 16,00 (miesto bude upresnené).
             Návšteva Astronomického observatória na Kolonickom sedle
 Večerný program - kvíz v Kahoot, diskotéka
2. deň : Výstup na Sninský Kameň ( prípadne Morské oko, Zemplínske Hámre - bude     
             upresnené)
             Popoludní orientačná hra - Nájdi poklad Zemplína ( šifry, tajničky, poznávanie rastlín,   
             ekohry...)
             Večerný program - dokumentárny film o prírode ( náš región)
3. deň:  Programovanie s robotom Ozobotom BIT (minirobotom - skvelou didaktickou   
             pomôckou, ktorá predstavuje zábavnú cestu k programovaniu a robotike).
             Zábavné dopoludnie s QR kódmi a programovaním v Scratch.
             Vyhodnotenie sústredenia, odovzdanie diplomov a cien.
Poplatok: 40 eur/dieťa
               (Zabezpečíme stravu, ubytovanie, dopravu, ceny).
               V prípade záujmu kontaktujte organizátorov tu: nadanihumenne@gmail.com                Mgr. Ivana Čepová, PaedDr. Ingrid Závodská, Mgr. Miroslav Postihačštvrtok, 15. júna 2017

Práce štvrtákov - predmet obohatenie

V predmete obohatenie si štvrtáci počas školského roka obohacovali a rozširovali učivo, ktoré sa týkalo témy Kontinenty.
Učili sa o jednotlivých kontinentoch, svetadieloch, regiónoch... V závere školského roka si pripravili prezentácie z témy, ktorá ich zaujala. Svoje práce prezentovali na poslednej vyučovacej hodine tohto predmetu. Žiaci si pri príprave prezentácií vytvorili aj kvízy týkajúce sa ich témy, na stránke Kahoot. Vedomosti spolužiakov tak preverili prostredníctvom tabletov okamžite.

Padlet:  https://padlet.com/icepova/vj1jsqxtj064

Made with Padlet

nedeľa, 16. apríla 2017

Pracovné listy detí z KND


Od začiatku školského roka sme si v našom klube pomaly pripravovali pracovné listy, ktoré môžeme ponúknuť kamarátom v iných školách. Pripravujeme ďalšie... Vymyslíte pre nás niečo aj Vy?

Deti z Humenného


sobota, 25. februára 2017

Veľká chemická show

V piatok 13.01. sme sa mohli zahĺbiť do tajov chémie pri sledovaní Veľkej chemickej show.
Videli sme v priebehu jednej hodiny množstvo rôznych chemických reakcií, ktoré boli sprevádzané rôznymi vizuálnymi efektami. Chémia nám bola prezentovaná hravou a zábavnou formou. Zistili sme, že po poznaní rôznych chemických látok a ich vlastností je možné vyskúšať aj rôzne experimenty. Dospeli sme k záveru, že chémia určite nie je nudná.